لینک کوتاه

آیا مسیح را می شناسید ؟

زندگی عیسی مسیح

برگرفته از انجیل لوقا

آیا خدای حقیقی را می شناسید ؟

خدا محبت است

(کشیش هرمز شریعت – کشیش کامیل نوائی)

حقیقت چیست ؟

فریادی از ایران ( داستان ناگفته شهدای کلیسای ایران )

(کشیش هایک هوسپیان)

متن دفاعیه کشیش مهدی دیباج

در نام مقدس خدا که هستی و حیات ماست

(کشیش مهدی دیباج)

churchLogo

 

با اطاعت از کلام خدا, به موجب این پیمان من خود را متعهد می دانم که زبان خود را فقط برای نیکویی بکار ببرم.اگر نمی توانم در موردی سخنی نیکو بگویم, از حالا تصمیم می گیرم که ساکت مانده و یا بطور خصوصی با کسی که باعث می شود نتوانم دهانم را برای نیکویی باز کنم, صحبت کنم و خطایش را برایش توضیح دهم.از حالا تصمیم می گیرم که اول قلب و روحیه و اعمال خود را بیازمایم و بعد با آن شخص خاطی با روحیه فروتن و با محبت واقعی برخورد کنم.من تعهد می کنم که زبانم را برای غیبت, پخش کردن تلخی, ایجاد سوء ظن و تفرقه انداختن استفاده نکنم, بلکه آن را برای تشویق, بنا, اتحاد, ایجاد صلح و صفا و شفای زخم های ایمانداران به کار ببرم.

© 2018 Kelisa Rastakhiz. All Rights Reserved | Powered By NEXINEL LLC.